Начало
ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА

Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) е БЕЗПЛАТНА за всички здравноосигурени лица, лица до 18 години и пенсионери.

Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) е със срок на валидност 1 година, за пенсионери – 10 години, за лица под 18 години – 5 години или до навършване на 18 години, но не по-малко от 1 година, за пълнолетни лица с ТЕЛК, които не са пенсионери – до срока на ТЕЛК-а.

Срокът за издаване е 15 календарни дни.

Заявлението за издаване на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) може да бъде разпечатано от раздел „Заявление” и от интернет страницата на НЗОК.

Заявлението за издаване на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) се подава лично или от упълномощено лице. За лицата над 18 години е необходимо да носите лична карта и ако имате ТЕЛК. За лица под 18 години, които нямат лични карти, се представя международен паспорт или акт за раждане и лична карта на родител/настойник. Указание за попълване на заявление можете да намерите в раздел „Заявление”.

Mожете да подадете заявление за eвропейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) на следните адреси: тук.

ЕЗОК Ви дава право да получите спешна и неотложна (медицинска и дентална) помощ при престой в държавите-членки на Европейския съюз: Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър (Република Кипър), Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чехия, Швеция, както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Правата и обемите на помощта са според законодателството на съответната държава – по държави може да видите тук.

Източник: www.nhif.bg


Сподели